Welkom

Het was een uitgestrekt landschap van natte beemden, maar 40 jaar later herbergt de grootste wijk van Breda, de Haagse Beemden, 30.000 inwoners. Groen was het uitgangspunt bij de bouw van de wijk: niet alleen landschap langs de wijk, maar ook met behoud van bestaande landschapselementen in de wijk.

In 2014 is de stichting Breda380kVnee opgericht om de kwaliteit van die leefomgeving, natuur en het milieu in de Haagse Beemden te bewaren en te bevorderen. Directe aanleiding was het plan van Minister Kamp (EZ) en Tennet om een 380 kV hoogspanningstracé dwars door de Vierde Bergboezem (inclusief Haagse Beemdenbos) aan te leggen. Naast de Vierde Bergboezem doorkruiste dit tracé 18 andere aaneengesloten natuurgebieden in West Brabant, voornamelijk behorend tot het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofd Structuur). Breda380kVnee heeft, samen met andere actiecomités, samenwerkende overheden en natuurorganisaties (waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en diverse lokale natuurorganisaties), het tij kunnen keren.

De bescherming van het landschap is echter op dit moment nog steeds niet voldoende goed geregeld. Vanwege de energietransitie hangen nu ook ingrijpende veranderingen (weilanden met zonnepanelen, windmolens tot 210 meter hoog) boven de markt. Maar ook komt onze leefomgeving, door versoepelde wetgeving, onvoldoende handhaving in het buitengebied en commerciële belangen steeds meer onder druk te staan. Daarom is het van belang dat betrokken burgers actief participeren in (de besluitvorming van ) plannen over hun leefomgeving. Met oog voor behoud van een duurzame leefomgeving op de lange termijn. Die lange termijn visie is vaak ON beschreven!

Meer informatie

Naast deze website zijn wij ook actief op facebook: https://www.facebook.com/breda380kvnee .